Information

Delegationsordningen har tagits bort tills vidare, p g a problem med uppdateringar. Alla delegationer återfinns fortfarande i sina respektive beslut i mål- och regelsamlingen.

Om du har frågor så kontakta Linda Lundberg, planeringsavdelningen.