Delegationsordning

Delegationsordning för Uppsala universitet är en sammanställning över de delegationer som har fastställts av konsistorium, rektor eller universitetsdirektör. Originaldokumenten i sin helhet återfinns i universitetets diarium. Vidaredelegationer beslutade inom de olika verksamhetsområdena, på fakultetsnivå och institutionsnivå, samt inom avdelningar vid universitetsförvaltningen finns inte med.

För oklarheter hänvisas till respektive sakenhet vid universitetsförvaltningen. För generella synpunkter på sammanställningen hänvisas till sidansvarig (se nedan).

 

Sök delegationsbeslut